ADVANCED STRATEGIC TRANSFORMATION

ACHIEVING FOCUS BY FOCUS


CLARIFY


DECIDE


ACT


_______________________________________________

ENGELBERT CONSULTING AB ÄR EN LEVERANTÖR AV AVANCERAD STRATEGISK RÅDGIVNING TILL FÖRETAG OCH ORGANISATIONER MED KOMPETENS ATT LEDA OCH STÖTTA STRATEGISK PLANERING OCH STRATEGISKA FÖRÄNDRINGSARBETEN. FÖRETAGET GRUNDADES AV LENNART ENGELBERT ÅR 2018 EFTER MER ÄN 25 ÅRS ERFARENHET GLOBALT AV GENOMFÖRANDE AV STRATEGI, TRANSFORMATION OCH ÖVERSYN ÖVER STRATEGISKA FÖRÄNDRINGSPROJEKT. 

TIDIGARE UPPDRAGSGIVARE: STÖRRE AKTIEBOLAG, OFFENTLIG VERKSAMHET, MYNDIGHETER, MILITÄREN I SVERIGE I REGIONER SOM EU, MELLANÖSTERN, ASIEN OCH NORDAMERIKA. 

FÖRETAGET LEVERERAR BLAND ANNAT TJÄNSTER INOM STRATEGIUTVECKLING, STRATEGIGENOMFÖRANDE, STRATEGISKT FÖRÄNDRINGSARBETE FÖR AFFÄRSLEDNING OCH FUNKTIONER SOM HR OCH IT, STÖD OCH RÅDGIVNING TILL PROJEKTKONTOR, M&A-PROCESSER, SAMT RÅDGIVNING TILL LEDNINGSPERSONER OCH CHEFER MED STRATEGISKT ANSVAR. 

FÖRETAGET LEVERERAR OCKSÅ INTERIMSTJÄNSTER INOM STRATEGI, STYRNING, PROJEKTLEDNING OCH ANDRA LEDNINGSFUNKTIONER.

_____________________________________________

 

Kontakt:

Min yrkesroll:© Copyright Engelbert Consulting AB, 2018-2022