STRATEGY EXECUTION-KEEP IT SIMPLE

FOCUS


ACTION

COLLABORATION


Engelbert Consulting AB är en leverantör av avancerad strategisk rådgivning till företag där vi både kan leda och stötta strategiska förändringsarbeten. Vi har ett samarbete med  världsledande partnerbolag inom området strategigenomförande. 

Vi levererar tjänster inom strategirevision, strategigenomförande, strategisktförändringsarbete för strategiavdelningar och funktioner som HR och IT, stöd och rådgivning till ledningsgrupper och chefer med strategiskt ansvar. 

Företaget levererar också interimstjänster inom strategi, styrning, projektledning och andra ledningsfunktioner. 

© Copyright Engelbert Consulting AB, 2018-2021